Garantie

Zolang als je garantie hebt op een product, garandeert de fabrikant of importeur dat het product bij normaal gebruik goed blijft werken. Als een product kapot gaat terwijl je er nog garantie op hebt, zullen wij eerst proberen het kosteloos te repareren of vervangen. Lukt dit ons niet binnen een redelijke termijn, dan zullen wij je (een deel van) het aankoopbedrag vergoeden. Lees hier hoe je jouw product ter reparatie kan aanbieden.

In de garantievoorwaarden staat vermeld wat jouw rechten en plichten zijn tijdens en na de garantieperiode. Geen enkele bepaling in de garantievoorwaarden mag jouw wettelijke garantie beperken. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Garantieduur
Op je aankoopbon of garantiebewijs kan je zien of je nog garantie hebt op een product. Ben je de aankoopbon of garantiebewijs kwijtgeraakt? Een kopie van de aankoopbon kun je in jouw vestiging op vertoon van je legitimatie en bankafschrift aanvragen.
Hoe lang je recht hebt op garantie, verschilt per fabrikant en per product. Op de productpagina vind je de garantieduur van jouw product.

Wat valt er niet onder de garantie?
MediaMarkt berekent de kosten van reparaties aan jou door bij producten waaraan beschadiging is ontstaan door onheil van buitenaf of door normale slijtage. Ook kosten die voortvloeien uit verkeerd gebruik van een product zijn altijd voor jouw rekening.

rechten plichten tijdens en na de garantieperiode

Als klant van MediaMarkt heb je bepaalde rechten en plichten, tijdens en na de garantieperiode.

Jouw rechten
Je hebt recht op een deugdelijk product. Het gekochte product moet voldoen aan wat je in redelijkheid van dit product mag verwachten. Een product waarvan de garantie of economische levensduur nog niet verlopen is, moet voldoen aan wat je bij normaal gebruik mag verwachten.

Wanneer je een product hebt gekocht bij MediaMarkt en het product voldoet niet aan de verwachtingen die je als consument mag hebben, is MediaMarkt daarvoor aansprakelijk. Dit houdt in dat MediaMarkt wettelijk verplicht is jou een deugdelijk product te leveren. Als jouw verwachtingen onjuist waren, te hoog of onrealistisch en het product is wel deugdelijk, is MediaMarkt uiteraard niet aansprakelijk.

Jouw plichten
Als consument heb je een onderzoeksplicht. Dit wil zeggen dat je een verkoper vragen moet stellen voordat je een aankoop doet wanneer je twijfelt of een bepaald product wel geschikt is voor jouw gebruik.

Bekijk voor meer informatie over jouw rechten, plichten en de voorwaarden rondom een aankoop onze algemene verkoopvoorwaarden.

Heb ik binnen de garantie recht op mijn geld terug bij een ondeugdelijk product?
Als je een product hebt gekocht dat een gebrek vertoont, heb je geen recht om meteen jouw geld terug te eisen. Je moet MediaMarkt altijd in de gelegenheid stellen het product te repareren of te vervangen voor een technisch gelijkwaardig product. Als MediaMarkt dit niet binnen een redelijke termijn kan doen, dan kan je de overeenkomst ontbinden. Met andere woorden: je hebt recht op geld terug als MediaMarkt jouw product niet binnen een redelijk termijn kan herstellen of omruilen.