Waarmaken wat je belooft We proberen dagelijks onze ser vice te verbeteren en te luisteren naar de wensen van de klant. Dat heeft geresulteerd in nieuwe productlijnen en meer omzet per klant. Maar het heeft ook een keerzijde. De druk op zowel inkomende goederen als uitgaande goederen neemt extreem toe. Het aantal uitgaande en inkomende pakketten zijn in twee jaar tijd verdubbeld. We merken als we geen structuur aanbrengen in deze processen we niet kunnen waarmaken wat we beloven !! Om dit proces te verbeteren en de belofte aan de klant waar te maken zijn we tot het volgende besluit gekomen : TOT 16.00 UUR BESTELD WORDT DEZELFDE DAG NOG VERSTUURD Slijtage ar tikelen kunnen wel tot 17.30 besteld worden. Uitgangscontrole kan op deze wijze 100% gegarandeerd worden zodat we fouten kunnen voorkomen in plaats van achteraf corrigeren. Wij zijn er zeker van dat deze verbetering de k waliteit van onze uitgaande stroom optimaliseer t en zal bijdragen op een verbetering van de samenwerking. Ingangsdatum wordt 14 januari 2019 . We rekenen erop dat deze beslissing een positieve bijdrage gaat leveren aan de verdere samenwerking met u als klant. Verder maken wij van de gelegenheid gebruik om mee te delen dat er een aantal prijzen is gewijzigd. Helaas hebben we, zoals u gemerkt heeft, enige problemen om de prijzen op de website te zetten. Wilt u de prijzen van ons ontvangen dan kunt u ons een mail sturen. U kunt aangeven of u de prijzen in Excel of als R AI bestand wenst te ontvangen. Als u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met uw ver tegenwoordiger of met de centrale organisatie telefoon 010 – 437 97 99 of via de mail