Retouren

Herroepingsrecht:

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het fysiek in bezit krijgt. Om herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons via ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uitvoering van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Europees modelformulier voor herroeping formulier treft u hier

Gevolgen van de herroeping.  Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering da de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen we voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening brengen. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Retour voorwaarde

Uw bestelde producten retour sturen, Auto en Anders heeft de volgende voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen, dient het product aan de volgende voorwaarde te voldoen:

 • Product mag niet gemonteerd zijn geweest
 • Product moet schoon zijn.
 • Product moet terug in zijn originele verpakking
 • Geen plakband of teksten op de verpakking
 • Product moet binnen 16 dagen bij ons binnen zijn

NB:

– Beschadigde artikelen kunnen wij ook niet meer accepteren.
– Indien de originele verpakking beschadigd is, kunnen we deze ook helaas niet meer accepteren.

Alleen wanneer je retourzending aan deze voorwaarden voldoet, dan de volgende stappen onder nemen.

 • Download hier u retour formulier
 • Schijf de artikelen hierop die retour gaan
 • Schijf uw naam, adres, postcode en ordernummer op

Zodra Auto en Anders het retour formulier binnen hebben met het product kunnen wij de garantie in behandeling nemen. Product wordt gecontroleerd, wordt deze goed bevonden dan geven dat je je geld binnen 14 dagen na ontvangst van het pakket terug.

Mocht u nog verdere vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice. Dit kan via e-mail: info@autoenanders.nl of telefonisch 050-7119005 tussen 8.00 tot 17.30

Alle stappen succesvol voltooid? Dan kunt u het pakket via een postkantoor laten versturen naar ons retouradres. Let op, als u binnen de 14 dagen bedenktermijn het pakket niet retour stuurt en ook geen retouraanvraag doet, is het niet meer mogelijk om te retourneren.

Tip:

Om de orginele verpakking in tact te houden adviseren wij de verpakking zorgvulig te open, verzegelstickers door snijden met bijvoorbeeld een mesje.

Producten die weer retoru moeten deze stevig weer inpakken,ons advies doe er nog extra een doos omheen dit voorkomt transsportschade.

Om zeker te weten dat het pakket heel en opzeker bij ons aan komt stuur deze verzekerd op.

Zo heb je naderhand ook geen discusiies. Reourzending zijn ten allertijden voor eigen rekenening.

.

 

Hoe werkt de retourprocedure?

Een retour wat nu? Om retour proces soepel te laten verlopen, vragen wij u om als eerst contact op te nemen met de klantenservice van Auto en Anders. Wij zullen u zo goed mogelijk door de retourprocedure heen laten lopen.

voordat u de retourprodure ingaat controleer dan eerst de retour voorwaarde?

 1. Download hier u retourformulier
 2. Zorg dat alle gegevens en velden zijn ingevuld
 3. Uw bestelling weer goed inpakken
 4. Pakket (ons advies verzekerd) opsturen
 5. Bevestig retourzending via de mail .

N.B

Heeft u een pakket dat niet verstuurbaar ivm met grote of omvang van het.pakket dan kunnen wij deze bij u op laten halen.

Tarief in Nederland is 25 euro en Belgie is dat 35 euro

Status van uw retour:

Zodra wij uw retourpakket hebben ontvangen, krijgt je van ons een bevestigings mail dat pakket bij ons binnen is. Verwerkings tijd van uw pakket zal ongeveer 3 werkdagen zijn,. uw retour zal worden gecontroleerd of deze aan onze retour voorwaardes voldoet. Na goedkeuring krijgt u van ons een mailt met daarbij in een creditfactuur, geld wordt naar u rekening binnen 2 werkdagen terug gestord.

Uitgezonderd van retour zenden zijn electrische onderdelen. hierbij wat enkele voorbeelden:

 • Bougies
 • Senors
 • Bobines
 • Lampen
 • Kachelweerstanden
 • Ect.

Electrische onderdelen zijn namelijk niet controleerbaar op schade

Retour adres

Auto en Anders

Stockholmstraat 8

9723 BC Groningen
t.a.v afd. retouren